Apie naujai kuriamą ŠEIMŲ BENDRUOMENĘ


“Šeimų bendruomenė” artimiausiu metu bus įregistruota kaip juridinis vienetas. Bendruomenės veikla bus numatyta nuostatuose. Kas du metus bus renkama bendruomenės taryba kurią sudarys ne mažiau kaip 5 bendruomenės tarybos nariai.

Bendruomenės tarybos nariai dirbs visuomeniškais pagrindais, t.y. be jokio atlygio. Pagrindiniai bendruomenės tarybos darbai bus: kultūros ir sporto renginiai, bendruomenės interesų atstovavimas valstybinėse institucijose, projektų ruošimas ir įgyvendinimas, siekiant įsisavinti ES paramą ar kitų fondų lėšas, vykdant visą kitą veiklą Šeimų bendruomenės labui.

Avižienių seniūnijos Užubalių, Klevinės, Bendorių ir kitų aplinkinių Senojo Ukmergės plento gyvenviečių gyventojai galės įstoti į bendruomenę, tapti jos nariu.


Mūsų būsimos bendruomenės nariai:

Asociacija „Bendorėliai”
Bendrija „Klevinės kalvos”
Bendrija “Naujieji Bendorėliai”
Asociacija “Naujieji Bendoriai”
Bendrija “Klevinė-2″
Bendrija „Bendorių kalvos”
Bendrija Nr. 960
Samanynės g. bendrija
Raisteniškių g. bendrija
Liepų g. bendrija
Šaltalankių g. bendruomenė